Propozice

PROPOZICE MUCHOVMAN 2019

Úvod

Protože nás to stále ještě baví a ohlasy jsou vskutku pozitivní, rozhodli jsme se i v letošním roce ve spojení s TJ Tanvald z.s., Českou asociací extrémních sportů a za pomoci sponzorů uspořádat další ročník štafetového závodu družstev a jednotlivců Muchovman 2020.

PROPOZICE:

Datum akce:

Závod se koná v sobotu 9.5.2020 ve Zbytkách v areálu „Hospody ve Vrších “.
Prezentace družstev i jednotlivců je ve Zbytkách v Hospodě ve Vrších v pátek 8.5. od 18:00 do 20:00 hodin nebo v sobotu, v den startu od 7:30 do 8:30 hod, jednotlivci se mohou prezentovat až do 9:30 hod. Start samotného závodu je v 9:30 hodin. Pozor – lezci startují z křižovatky značených cest cca 400 metrů pod Čertovými skalami.

 Kategorie:

Titul MUCHOVMAN 2020 nadále náleží nejrychlejšímu družstvu ze všech kategorií týmů.

Vyhlašujeme následující kategorie:

Tým, ( bez omezení věku ) např. 16- ti letý lezec, 35 -ti letý biker a 70-ti letý běžec
Tým nad 30 let, ( senioři ) např. 31-ti letý lezec, 40-ti letý biker a 45-ti letý běžec
Tým nad 40 let, ( veteráni ) všichni borci v týmu starší 40-ti let.
Tým Ženy  tým složený pouze ze žen a dívek
Tým +150

 

 

Tým smíšený, ( MIX )

 

 

součet věku všech členů týmu musí být v den závodu roven nebo vyšší než 150. Např. 20-ti letý lezec, 50-ti letý biker a 80-ti letý běžec

tým ve složení jedna žena a dva muži nebo dvě ženy a jeden muž

 

 

Jednotlivci: Muži

Ženy

 

Poznámka:
Každý tým si v přihlášce vybere a označí pouze jednu kategorii. V týmu Ženy musí být pouze ženy, tým nad 40 let (veteráni) musí věku 40 let dosáhnout každý člen týmu nejpozději v den konání závodu (obdobně tým nad 30 let). V kategorii Tým +150 musí být součet věku všech členů týmu v den závodu roven nebo vyšší než 150 let  a jejich přihláška musí v názvu týmu jako první obsahovat číslo 150, pak teprve název týmu ( např. 150 Pobřeží Kocoviny ). Přihláška Týmu Smíšených musí v názvu týmu jako první obsahovat slovo MIX a pak teprve název týmu ( např. MIX Sokol Rybitví ). Kategorie Tým +150 a Tým Smíšený budou na stupních vítězů dekorovány a ve výsledcích prezentovány jako samostatné kategorie pouze při účasti minimálně 6 týmů v každé kategorii. Proto je v přihlášce třeba vyplnit ještě navíc kolonku podle věku ( pohlaví ) svých členů, aby se v případě nižšího počtu týmů mohlo družstvo zařadit do příslušné kategorie.  V případě, že v přihlášce ( v kolonce TRIKO ) bude vyplněna velikost 11-12 ( dětská ) nebo XXXL ( obří ) a výrobce ji nedodá, bude do tašky u prezentace místo těchto vložena velikost nejbližší možná.

 

Popis závodu:

Družstvo tvoří lezec, cyklista a běžec. Startuje se intervalově po 90 sekundách. Štafetu rozebíhá lezec. Co nejrychleji se ze startu přemísťuje k Čertovým skalám a postupně musí vylézt ( jištěn pořadatelem ) na čtyři věžičky. Na každé je umístěn zvonek, lezec do něj ťukne na znamení, že vrchol zdolal. Na kartičku mu to potvrdí jistič. Poté pokračuje po značené trase až k ,,Hospodě ve Vrších “, kde na něho čeká umělá stěna se zvonečkem. Po zdolání předává kartičku svému cyklistovi.
Ten absolvuje třináctikilometrový okruh v jižních partiích Černostudničního hřebene a opět u ,,Hospody ve Vrších“ předává svému běžci.
Ten vyběhne na hřeben a po něm doběhne na vrchol Muchova. Kontrola vyplní poslední volnou kolonku na společné kartičce a běžec se vrací stejnou cestou zpět do cíle (u Hospody ve Vrších ).
Tím se zastaví čas celého družstva.
Jednotlivec leze, jede a běží to samé a ve stejném pořadí, co borci v družstvu. Je na to ale sám.

                                                                                     

Podmínky účasti:
Přihlásit se mohou osoby, kterým je v den závodu 18 a více let. Mladší 18 let se mohou  přihlásit a po té startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Do kategorie jednotlivci se mohou přihlásit a startovat jen osoby, kterým je v den závodu 18 a více let.

Lezec: musí mít vlastní horolezecký úvazek, všechny cesty jsou pořadatelem jištěny shora ( top rope ) a jejich obtížnost se pohybuje mezi stupni III – IV Welzenbachovy šestimístné stupnice obtížnosti. Při výstupu a sestupu je povinností lezce postupovat tak, aby poškození povrchu skály bylo omezeno na nejmenší možnou míru. Platí zde zákaz jakkoliv měnit povrch skal (úpravy a vytváření chytů apod.) a používat magnézium nebo jiné chem. prostředky.

Cyklista: musí mít cyklistickou přilbu, doporučeno je kolo vhodné do terénu. Cyklisté jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
Běžec: doporučeny jsou běžecké boty vhodné do terénu.

 Přihlášky:

Přihláška může být podána on-line na těchto stránkách, popř. vypněna ručně do formuláře a předána osobně ne bo zaslána e-mailem na adresu: info@muchovman.net. Formuláře jsou uloženy v sekci „Ke stažení“, lze je kopírovat. Součástí zasílané přihlášky musí být kopie dokladu o zaplacení startovného u on-line přihlášky vyplnění data platby a variabilní symbol platby. Platbu proveďte převodem na účet TJ Tanvald č.ú. 0961506369/0800, jako var. symbol prosím uveďte rodné číslo kapitána. Pokud uvedete do zprávy pro příjemce ještě název týmu nebo jednotlivce, výrazně nám usnadníte dohledání platby. V hotovosti lze startovné uhradit přímo u Honzy Kuny. Bez úhrady startovného je přihláška neplatná a bude smazána.

Uzávěrka přihlášek:

Přihlášky se přijímají do soboty 9.5.2020 do 8:30 hod. Nárok na účastnické tričko mají však pouze přihlášení a zaplacení k 19.4.2020 do 18:00 hodin. Po tomto datu je přihláška již bez nároku na tričko. Po uzavření Online přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo zpoplatnit druhou a každou další změnu v přihlášce částkou 100,- Kč.

Startovné:

Základní startovné je 1500,- Kč za tým a 600,- Kč za jednotlivce.                      Pro přihlášky podané a zaplacené do 3.5.2020 platí zvýhodněné startovné 990,- Kč za tým a 450,- Kč za jednotlivce.

Pro stávající nebo nově přihlášené členy České asociace extrémních sportů ( ČAES ) platí také zvýhodněné startovné a to až do 5.5.2020 ( zvýhodněné startovné pro členy ČAES bude poskytnuto pouze v případě uvedení rodného čísla všech členů do přihlášky z důvodu kontroly členství ). V ceně startovného je pro každého v cíli porce guláše s chlebem, 2 piva nebo 2 jiné nápoje po dohodě s výčepním, pro běžce občerstvení na Muchově, měřící a výsledkový servis, automatické zařazení do losování tomboly  a pro všechny přihlášené a zaplacené do 19.4.2020 do 18:00 hodin i účastnické triko. Způsob úhrady je o pár řádků výš v sekci Přihlášky.

 

Závěrem

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Za neodevzdání startovního čísla pořadatel účtuje 400 Kč.  V případě odstoupení ze závodu nevzniká nárok na vrácení startovného. Závodí se za každého počasí. Občerstvení zajištěno.
Pořadatel si vyhrazuje právo požádat předložení dokladu totožnosti pro kontrolu věku účastníků (OP, pas, ŘP,…) Závodníci souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy a r.č. České asociaci extrémních sportů ( CAES ).
Tratě jsou v den závodu od 8.30 hod uzavřené – nedodržení tohoto ustanovení se rovná diskvalifikaci, stejně jako ztráta štafetové kartičky.

 

Pozvánka

Po ukončení závodu se v areálu Hospody ve Vrších koná vyhlášení výsledků  a hned po ní tradiční losování tomboly do které je automaticky zařazen každý účastník závodu.