Propozice

PROPOZICE MUCHOVMAN 2022

Datum akce:

Závod se koná v sobotu 14.5.2022 v areálu kempu Tanvaldský Špičák.
Prezentace družstev i jednotlivců je v pátek 13.5. od 17:00 do 18:00 hodin nebo v sobotu, v den startu od 7:30 do 8:30 hodin v areálu kempu v restauraci.

 Kategorie:

Titul MUCHOVMAN 2022 nadále náleží nejrychlejšímu družstvu ze všech kategorií týmů.

Vyhlašujeme následující kategorie:

Tým,                                      ( bez omezení věku ) např. 80- ti letý lezec, 50 -ti letý biker a 16-ti letý běžec
Tým nad 50 let,                 ( veteráni ) všichni borci v týmu starší 50-ti let.
Tým Ženy  tým složený pouze z žen a dívek
Tým smíšený, ( MIX )

 

tým ve složení jedna žena a dva muži nebo dvě ženy a jeden muž

     Tým Chlapci                                           tým složený z chlapců ve věku 10 – 15 let

     Tým Dívky                                            tým složený z dívek ve věku 10 – 15 let

     Tým Junior MIX                           tým složený z chlapců i dívek v libovolné                                                                            kombinaci a věku 10 – 15 let

Pro dětské kategorie týmů Chlapci, Dívky a Junior MIX platí stejná pravidla a trasy jako pro hlavní závod. Lezec nebo lezkyně dětského týmu ale vynáší na Špičák pouze 5 kg a také startovné je sníženo na 120,- Kč za celý dětský tým.

 

Jednotlivci: Muži

Ženy

 

Poznámka:

Každý tým si v přihlášce vybere a označí pouze jednu kategorii.

Popis závodu:

Družstvo tvoří běžec, lezec a cyklista. Hromadný start závodu je v 9:30 hodin u kempu Tanvaldský Špičák. Pozor změna – štafetu rozebíhají běžci, oběhnou Špičák a u kempu předávají štafetový čip lezcům. Ti s povinnou zátěží ( batoh, krosna, vesta ) vylezou na vrchol Špičáku. Tady zátěž odloží a nalehko seběhnou do kempu Tanvaldský Špičák na předávku svým cyklistům. Ti absolvují XC okruh v oblasti Malého Špičáku a projetím cíle v kempu se zastaví čas celého týmu.

Místo štafetového kolíku si borci v týmu předávají čip. Na všech trasách závodu budou na strategických bodech rozmístěny kontroly, kde si závodníci budou čipem potvrzovat proběhnutí/průjezd i cíl.
Jednotlivec běží, vylézá a jede to samé a ve stejném pořadí, co borci v družstvu. Je na to ale sám.

Podmínky účasti:

Přihlásit se mohou závodníci, kterým je v den závodu 18 a více let. Mladší 18 let se mohou  přihlásit a po té startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Do kategorie jednotlivci se mohou přihlásit a startovat jen osoby, kterým je v den závodu 18 a více let.

Běžec: doporučeny jsou běžecké boty vhodné do terénu.

Lezec: musí mít vlastní batoh, krosnu nebo vestu s povinnou zátěží. Muži 30 kg, ženy mohou vynášet 15 kg ( podmínkou k získání titulu MUCHOVMAN 2022 je vynáška maximální, tedy 30 kg zátěže. V případě zamýšleného útoku na titul tedy musí i lezkyně nést celých 30 kg ). Hůlky jsou povoleny a nejsou součástí zátěže. Lezec se musí dostavit ráno v den závodu k povinnému vážení zátěže. To bude probíhat od 7:30 do 9:00 hodin v prostorách kempu. Namátkové vážení bude i na vrcholu Špičáku.

Cyklista: musí mít cyklistickou přilbu, doporučeno je kolo vhodné do terénu. Cyklisté jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

 Přihlášky:

Přihláška může být podána on-line na těchto stránkách, popř. vyplněna ručně do formuláře a předána osobně nebo zaslána e-mailem na adresu: info@muchovman.net. Formuláře jsou uloženy v sekci „Ke stažení“, lze je kopírovat. Součástí zasílané přihlášky musí být kopie dokladu o zaplacení startovného u on-line přihlášky vyplnění data platby a variabilní symbol platby. Platbu proveďte převodem na účet TJ Tanvald č.ú. 0961506369/0800, jako var. symbol prosím uveďte rodné číslo kapitána. Pokud uvedete do zprávy pro příjemce ještě název týmu nebo jednotlivce, výrazně nám usnadníte dohledání platby. V hotovosti lze startovné uhradit přímo u Honzy Kuny. Bez úhrady startovného je přihláška neplatná a bude smazána.

Uzávěrka přihlášek:

Přihlášky se přijímají do čtvrtka 12.5.2022 do 8:30 hod. Po uzavření Online přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo zpoplatnit druhou a každou další změnu v přihlášce částkou 100,- Kč.

Startovné:

Základní startovné je 1500,- Kč za tým a 700,- Kč za jednotlivce. Pro přihlášky podané a zaplacené do 1.5.2022 platí zvýhodněné startovné 1200,- Kč za tým a 550,- Kč za jednotlivce.

Pro stávající nebo nově přihlášené členy České asociace extrémních sportů ( ČAES ) platí také zvýhodněné startovné a to až do 3.5.2022 ( zvýhodněné startovné pro členy ČAES bude poskytnuto pouze v případě uvedení rodného čísla všech členů do přihlášky z důvodu kontroly členství ).

V ceně startovného je pro každého občerstvení v cíli, měřící a výsledkový servis, svoz horolezecké zátěže do kempu, automatické zařazení do losování tomboly, upomínkový předmět pro všechny přihlášené do 17. dubna 2022.

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Za neodevzdání startovního čísla pořadatel účtuje 400.- Kč.  Za neodevzdání čipu pořadatel účtuje 1 000,- Kč. V případě odstoupení ze závodu nevzniká nárok na vrácení startovného. Závodí se za každého počasí. Občerstvení zajištěno.
Pořadatel si vyhrazuje právo požádat předložení dokladu totožnosti pro kontrolu věku účastníků (OP, pas, ŘP,…) Závodníci souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy a r.č. České asociaci extrémních sportů ( CAES ).